Co dla Ciebie zrobimy

Naszą ofertę kierujemy  do firm zajmujących się obrotem towarowym z krajami Unii Europejskiej. 

Klientom agencji zapewniamy: 

 1. Kompleksową obsługę zgłoszeń celnych towarów w imporcie i eksporcie 
 2. Sporządzanie deklaracji INTRASTAT w przywozie i wywozie 
 3. Składanie zabezpieczenia na poczet długu celnego w procedurze tranzytu i dopuszczenia do obrotu 
 4. Prowadzenie ewidencji towarów złożonych w składzie celnym 
 5. Organizację usług składu celnego [podzakładka], magazynu celnego, magazynu krajowego 
 6. Przeładunki towarów z udziałem magazynu celnego, magazynu krajowego, składu celnego 
 7. Wypełnianie karnetów TIR, ATA, listów przewozowych CMR 
 8. Legalizację świadectw pochodzenia oraz EUR 1 
 9. Wnoszenie pism, wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne 
 10. Doradztwo w sprawach celnych 
 11. Dokonywanie odpraw celnych w procedurze tranzytu (dokument T1, T2
 12. Przedstawicielstwo w podatku akcyzowym (zarejestrowany odbiorca i zarejestrowany wysyłający wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo) 

Mamy przyjemność zaproponować Państwu współpracę w zakresie usług składu celnego.  

 • Oferujemy  powierzchnie magazynową w składzie celnym i magazynie krajowym 
 • Przygotujemy dokumentacje niezbędną do uzyskania pozwolenia na składowanie w składzie celnym 
 • Poprowadzimy ewidencje magazynowanych towarów 
 • Zajmiemy się rozładunkami, załadunkami, przeładunkami niezbędnymi podczas obrotu towarami na składzie 
 • Zapewnimy stałe raportowanie o zapasach magazynowych 
 • Na Państwa życzenie dokonamy konfekcjonowania, metkowania, przepakowania oraz wszelkich czynności niezbędnych do przygotowania Państwa produktów do sprzedaży oraz wysyłki 

Nasi agenci celni

Zatrudniamy agentów celnych, którzy sprawnie i kompleksowo obsłużą wszystkich  klientów.  Nasi agenci przygotują dokumenty niezbędne do odprawy celnej, zbadają  towary oraz pobiorą  ich próbki  przed dokonaniem zgłoszenia celnego. Każdy z nich  uiści  należności celne, a także podejmie  towary po dokonaniu odprawy celnej.

zdj_zakladka1

google logo